This post is also available in: English

Canllaw i Gleifion

Gall dderbyn diagnosis ac yna byw gyda chyflwr sy’n cyfyngu ar fywyd droi eich bywyd chi a’r bobl sydd o’ch cwmpas wyneb i waered. Efallai y byddwch yn teimlo’n ddryslyd, yn ofnus, neu hyd yn oed yn teimlo dicter, heb wybod ble i droi neu beth i’w wneud. Mae Hosbis Skanda Vale yma i’ch helpu chi a’r rhai sy’n pryderu amdanoch chi.

Rydym yn darparu cariad, gofal a chefnogaeth dros y ffôn, cefnogaeth rithiol a gwasanaeth gwrando proffesiynol ar gyfer oedolion fel chi sy’n byw gyda chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd ac sydd ag anghenion gofal lliniarol. Rydym yn ymwybodol bod gofynion pob unigolyn yn wahanol ac felly rydym wedi paratoi’r canllaw hwn i ateb rhai o’ch cwestiynau ynghylch y gwasanaethau gallwn eu cynnig i chi a hefyd i’r rhai sy’n eich caru. Rydym yn hapus i drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych chi drwy e-bost, ffôn neu wyneb-yn-wyneb.

Mae ein gwasanaethau canolfan dydd yn cael eu hail-agor ar hyn o bryd yn dilyn y cloeon, a hynny am un diwrnod yr wythnos ar y cychwyn gyda’r bwriad o gynyddu nifer y dyddiau fel bod ein hadnoddau’n caniatáu. Ynghyd a’r gwasanaeth dydd, rydym yn gobeithio cynnig ein gwasanaeth trafnidiaeth cyn bo hir fel ein bod yn medru eich cludo i’r Hosbis ac yn ôl adref os nad oes modd i chi deithio fel arall.

Canllaw i Gleifion