Dydd Llun Gŵyl y Banc, Mai 6ed 2024

Clymwch lasys eich sgidiau cerdded a byddwch yn barod am antur ar lwybr ysblennydd arfordir Sir Benfro neu goedlan hynafol a hudolus Tycanol.

Os ydych chi’n heiciwr profiadol neu fod yn well gennych chi gael rhywbeth mwy addas i’r teulu oll, mae dau gyfle gwahanol, ac mae hynny’n gwneud y digwyddiad yn addas i bob oedran a gallu. Mae’r daith 8 milltir yn gyfle i fwynhau’r golygfeydd godidog o’r glannau ac anadlu’r awyr iach neu gallwch ymgolli yn nhawelwch y goedlan hynafol llawn clychau’r gog a mwynhau’r golygfeydd o’r carneddi folcanig ar y daith 4 milltir.

Wrth gymryd rhan yn y daith noddedig hon, byddwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau cleifion yr hosbis a’u teuluoedd.  Bydd pob cam o’ch siwrne a phob punt caiff ei godi yn cynorthwyo gwaith allweddol Hosbis Skanda Vale.

Felly, ewch amdani gyda’ch ffrindiau a’ch teulu ac ymunwch a ni am ddiwrnod o hwyl, ymarfer, ac ysbryd cymunedol.  Dyma gyfle, gyda’n gilydd, i gael effaith cadarnhaol a chefnogi Hosbis Skanda Vale!

Manylion y digwyddiad

  • Am fanylion llawn, lawr lwythwch ein cyfarwyddyd i gerddwyr
  • Rydym yn gofyn i chi godi lleiafswm o £60 (£100 i deuluoedd)
  • Bydd y ddwy daith yn cychwyn o Ganolfan yr Urdd Pentre’ Ifan
  • Bydd cofrestru ar gyfer y daith 8 milltir am 9.30 ac ar gyfer y daith 4 milltir am 12.00
  • Gwisgwch sgidiau cerdded cadarn ar gyfer y daith 8 milltir, bydd angen dillad cynnes sy’n arbed y glaw a dewch a byrbryd – byddwn yn darparu diodydd.
  • Ymunwch â ni am bryd blasus ar ddiwedd y daith ac i fwynhau bach o seibiant 🙂

Nawdd

I gasglu nawdd oddi wrth deulu a chyfeillion, sefydlwch dudalen godi arian ar JustGiving neu llawr lwythwch ein ffurflen noddi.

Archebwch eich lle

Archebwch eich lle (llefydd) drwy Eventbrite os gwelwch yn dda:

CADWCH LLE I MI NAWR