Gwasanaeth cydymaith

Rydym yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol i bobl â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd. Mae’n gyfle cael cydymaith cyfatebol i siarad gydag am unrhyw faterion sy’n bwysig i chi. Gallwn hefyd eich cysylltu â gwasanaethau eraill os oes angen. Gall ein cymdeithion gynnig amser o ansawdd i chi naill ai dros y ffôn neu ar-lein, beth bynnag sy’n gyfleus i chi.

Mae croeso i gleifion newydd gysylltu â ni yn uniongyrchol, neu gall rhywun gysylltu â ni ar eich rhan. Gallwn esbonio mwy wrthych am yr hyn rydym yn ei gynnig a gweld sut orau i’ch cefnogi.

Cymdeithion gwirfoddol

Mae croeso i bawb chwarae eu rhan yn natblygiad y gwasanaeth newydd cyffrous hwn. Nid oes angen profiad gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Os gallwch chi sbario un neu ddau ddiwrnod y mis, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Byddwn yn cynnig:

  • Sgiliau bywyd newydd.
  • Cyfle i gefnogi’r rhai gall, fel arall, deimlo’n unig ac yn ynysig.
  • Cyfle i weithio gyda phobl bositif o’r un anian.

Cysylltwch

Os hoffech chi ddarganfod mwy am ddefnyddio ein gwasanaeth cydymaith – neu ymuno â’n tîm fel cydymaith gwirfoddol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod, neu ffoniwch ni ar 02920 023444. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Sylwch: Ar ôl i chi bwyso ‘Anfon’ dylech weld hysbysiad Diolch” sy’n gadael i chi wybod bod y bêl yn rholio. Peidiwch â gadael y dudalen tan hynny. Dylech hefyd dderbyn e-bost yn dweud y byddwn mewn cysylltiad – ond i wneud yn siŵr, bydd ynwych pe baech yn anfon e-bost at hello@skandavalehospice.org (fel gallwn gadw golwg allan am eich ffurflen).