This post is also available in: English

YMUNWCH Â’N TÎM

Hyd y gwyddom, ni yw’r hosbis gyntaf a’r unig un yn y DU i gael ei rhedeg yn bennaf gan wirfoddolwyr. O uwch reolwyr i staff gofal, mae’r rhan fwyaf o’n tîm yn rhoi eu hamser a’u sgiliau am ddim.

Isod mae rhai o’n swyddi gweigion presennol. Os nad oes gennych rôl benodol mewn golwg neu os yw’n well gennych drafod opsiynau cyn gwneud cais, anfonwch linell atom gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen – byddwn mewn cysylltiad ymhen ychydig ddyddiau am sgwrs ddilynol .

Rôl â thâl – Rheolwr Prosiect Marchnata a Chyfathrebu –Lawrlwythwch Disgrifiad Rôl

Sut i wneud cais

P’un a ydych am wneud cais am un o’r rolau uchod, neu os hoffech wneud ymholiad gwirfoddoli cyffredinol, llenwch y ffurflen isod. Ar ôl i chi wasgu ‘Anfon’ dylech weld hysbysiad ‘Diolch’ sy’n gadael i chi wybod bod y bêl yn rholio. Peidiwch â gadael y dudalen tan hynny.

Dylech hefyd dderbyn e-bost yn dweud y byddwn mewn cysylltiad – ond dim ond i wneud yn siŵr, byddai’n wych pe baech yn anfon e-bost i volunteers@skandavalehospice.org felly gallwn gadw golwg am eich ffurflen.