Siop Castell Newydd Emlyn

Croeso i’n siop elusen. Dyma ein horiau agor presennol:

  • Dydd Llun: 10:30am i 4pm
  • Dydd Mawrth 10:30am i 4pm
  • Dydd Mercher: 10:30am i 4pm
  • Dydd Iau: Ar gau
  • Dydd Gwener: 10:30am i 4pm
  • Dydd Sadwrn: 10:30am i 4pm
  • Dydd Sul: Ar gau

Rydym yn cynnig ffabrigau Indiaidd hardd, siolau, pashminas, gemwaith, llestri, anrhegion, llyfrau a mwy. Rydyn ni ym mhen uchaf y dref (gyferbyn â’r groesfan sebra) wrth ymyl Gwesty’r Plough. Mae 100% o’r elw yn mynd tuag at ddarparu gofal a chymorth am ddim i deuluoedd y mae salwch sy’n cyfyngu ar fywyd yn effeithio arnynt.

Ein manylion cyswllt:

Siop Hosbis Skanda Vale
1 Emlyn Square
Newcastle Emlyn
SA38 9BQ
Call: 01239 710459